Integritetspolicy

Det är högsta prioritet för Easycredit att våra kunder ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss i samband med en kreditansökan. Vi gör allt vi kan för att skydda uppgifterna från obehörig användning. Vi jobbar ständigt och medvetet med informationssäkerhet, både ur ett tekniskt och ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi tillämpar även en strikt sekretesspolicy.

De uppgifter som vi samlar in från våra kunder är namn, adress och annan kontaktinformation som telefonnummer och e-post. Vi registrerar även ip-adress vid genomförd kreditansökan. Ip-adress sparas endast för att lämnas ut till Polisen vid konstaterat bedrägeriförsök.

Personuppgifter som lämnas till Easycredit behandlas i våra datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera kundförhållandet och fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter. Vi behandlar även personuppgifter som vi hämtar in från annat håll än från kunden själv, t ex från kreditupplysningsföretag. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag som vi samarbetar med för att hantera vissa processer i kundförhållandet.

Kundens kontaktinformation används av Easycredit även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden med e-post och sms. I varje nyhetsbrev som mejlas till våra kunder finns det en länk man kan klicka på om man inte önskar få fler nyhetsbrev i fortsättningen. Man kan även mejla till kundtjanst@easycredit.se och meddela att man inte längre vill få några nyhetsbrev eller erbjudanden.

Kredittjänsten Easycredit tillhandahålls av Northmill AB, som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Easycredit kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress.

Easycredit
Färögatan 33
164 51 Kista

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande skall du vända dig till Easycredits kundtjänst. 

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...