Hur mycket vill du låna?

  • Lånebelopp:
  • Återbetalning:
  • Total lånekostnad:

SKEF - Branschföreningen för snabblån

Idag finns en uppsjö av företag som bedriver kreditgivning på den svenska lånemarknaden. Tyvärr kan det ibland kännas som en djungel vid valet av långivare och frågan är hur man ska kunna urskilja en seriös aktör från en oseriös? Som konsument är det enkelt att säkerställa att man vänder sig till en seriös långivare genom att vända sig till långivare som är medlem i branschföreningen för snabblånemarknaden.

Branschförening för snabblån

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF är branschföreningen för företag som erbjuder konsumenter snabblån och mindre krediter. Föreningen består av åtta medlemmar och representerar mer än hälften av den totala snabblånemarknaden i Sverige. Svenska Konsumentkreditföretagen verkar för en sund kreditgivning på tydliga villkor.

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF har som ändamål att verka för en seriös kreditgivning till svenska konsumenter och branschens goda anseende. Medlemmar i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF är konsumentkreditgivare som vill verka för en sund och seriös marknad för korta konsumentkrediter.

Tack vare Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF kan konsumenter som vill låna pengar säkerställa att de har att göra med seriösa långivare som är väletablerade på den svenska snabblånemarknaden och bedriver sin verksamhet långsiktigt.

Det här ska kreditgivarna uppfylla  

För att bli medlem behöver man bl.a. uppfylla kapitalkrav och genomgå en 6 månaders karenstid där kreditgivaren granskas löpande för att se ifall bolaget uppfyller föreningens stadgar och etiska regler. Förutom det behöver man bl.a. även uppfylla följande krav:

Registrering hos Finansinspektionen
Kreditgivaren behöver vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd  om bank- och finansieringsrörelse.

Skydd av individens personliga integritet
Kreditgivaren måste självklart följa Personuppgiftslagen och ha löpande rutiner och policyregler kring integritet och skydd av låntagare.  

Stabil verksamhet
Kreditgivaren behöver bedriva sin verksamhet efter sunda principer vilket betyder att kreditgivaren ska vara ekonomiskt stabil, lagenlig och drivas efter långsiktiga verksamhetsmål. 

Håll utkik efter följande ikoner

Förutom ovanstående krav finns det en hel del andra åtaganden som kreditgivaren behöver uppfylla. Det kan handla om att vara tydlig och korrekt i marknadsföringen och följa Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter, se till att identifiera låntagare och genomföra en korrekt kreditprövning.

Som konsument och låntagare kan man med andra ord känna sig trygg i att vända sig till långivare som är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF. Håll därför utkik efter föreningens logotyp eller trygghetssigill som ser ut såhär:

skef_sigill.png

Seriösa smslån-aktörer

Precis som i de flesta branscherna finns det tyvärr oseriösa smslåneaktörer även inom snabblånebranschen och tyvärr är det inte alltid lätt för konsumenter att skilja oseriösa aktörer från de seriösa. Easycredit har sedan många år tillbaka, tillsammans med andra seriösa kreditgivare, inrättat förebyggande riktlinjer för att skapa en sundare kreditgivning och en trygghet gentemot konsumenter. Detta har bl.a. genomförts genom inrättande av noggranna integritetspolicyn och proaktiva initiativ som "Låna ansvarsfullt"

Som konsument är man alltid i trygga händer när man vänder sig till en långivare som är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF. Här är medlemmarna som följer:

Easycredit

Credigo

Nano Kredit

Folkia

Meddelandelån

Ferratum

Risicum

Mobillån

Snabbfinans

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...