Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Om Northmill

Northmill grundat 2006, är ett svenskt innovationsdrivet fintech-företag med en vision om att förenkla vardagsekonomin för alla. Med fokus på teknologi, innovation och tillgänglighet har Northmill idag över 200 000 kunder och 120 anställda i tre länder. 

Ett svenskt fintech-bolag med fokus på innovation

Det är tekniken som är vårt DNA och genom att lyssna på våra kunder utvecklar vi de bästa och mest användarvänliga produkterna som förenklar och optimerar din vardagsekonomi. 

Northmill förstod tidigt att den tekniska utvecklingen kommer att ha en avgörande påverkan på finansbranschen. Många traditionella långivare sitter fast i ett gammalt sätt att tänka och det tar lång tid att genomföra förändringar och förbättringar. Därför vill vi gå i bräschen för nya tekniska lösningar.

Här kan du läsa mer om Northmill och företagets milstolpar i en intervju på Breakit.se. Northmill finns också på LinkedIn, där du kan ta del av alla spännande nyhetsuppdateringar. 

Ansvarsfull kreditgivning

Northmill är en innovativ utmanare som inte är rädd för att pröva nya idéer för att skapa kundnytta. Men vi kompromissar aldrig med din trygghet, regelefterlevnad eller integritet. Northmill står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillsynen är till för att säkerställa att verksamheten uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning samt i Konsumentkreditlagen, KKL (2010:1846).

Northmill har även tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet som registrerad betaltjänstleverantör i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...