Hur mycket vill du låna?

  • Lånebelopp:
  • Återbetalning:
  • Total lånekostnad:

Om Northmill

Northmill grundades 2006 med en vision om att förändra och förenkla marknaden för konsumentkrediter. Med hjälp av ny finansiell teknologi, fintech, har Northmill kontinuerligt lanserat nya innovativa finansprodukter i Sverige och Finland.

Bolagets långsiktiga vision är att bygga den bästa mobilen banken för privatpersoner med fokus på teknik och användarupplevelse.

Ett teknikbolag med banktjänster

Idag pratar vi om den teknologiska revolutionen. Användarbeteendet går mot att vi utför alla våra bank- och finansärenden på nätet och i appen.

Northmill förstod tidigt att den tekniska utvecklingen kommer att ha en avgörande påverkan på finansbranschen. Där många traditionella långivare sitter fast i ett gammalt tänk har Northmill gått i bräschen för nya tekniska lösningar.

Sammansmältningen av finans och teknik kallas populärt för "fintech" och vi tycker att fintech-bolag är en bra beskrivning av Northmills kärnverksamhet. Det är tekniken som är vårt DNA och som är förutsättningen för att skapa de bästa finansiella produkterna. 

Varumärken

Northmill erbjuder konsumentkrediter under varumärkena Credway, Easycredit och Credigo.

När vi lanserade Easycredit 2006 ville vi möjliggöra för kunderna att enkelt ansöka om ett litet lån utan att behöva fylla i krångliga fysiska blanketter eller uppsöka ett bankkontor.

Med lanseringen av Credway skapade vi en modern kontokredit som motsvarade de högt ställda förväntningar vi tror att dagens användare har på finansiella produkter.

Ansvarsfull kreditgivning

Northmill är en innovativ utmanare som inte är rädd för att pröva nya idéer. Men vi kompromissar aldrig med regelefterlevnad eller integritet.

Northmill AB är under tillsyn av den svenska Finansinspektionen (FI). Det innebär att FI kontrollerar minst en gång per år att bolaget uppfyller de krav som ställs på långivaren.

Framtidens bank

Northmills vision är att lansera en komplett bank, byggd för mobilen med användaren i fokus.

Ingen vet exakt hur framtidens bank kommer att se ut men vi tror att de unika erfarenheter vi har av att utveckla innovativa finansiella tjänster med hjälp av kraften i den senaste tekniken ger oss fördelar på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Just nu är Northmill i en fas av kraftig tillväxt med etablering på utländska marknader och förvärvande av ny teknologi inom bland annat person-till-person lån (P2P).

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...