Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Om Northmill

Northmill grundades 2006 och är ett svenskt fintech-bolag som utvecklar enkla och trygga finansiella tjänster för alla med hjälp av modern teknik, innovation och fantastiska medarbetare.

Svenskt innovationsbolag inom fintech

Det är tekniken som är vårt DNA och som gör det möjligt att skapa de bästa finansiella produkterna för våra kunder.

Idag pratar vi om den teknologiska revolutionen och avändarbeteendet går mot att vi utför alla våra bank- och finansärenden på nätet och i appen. Northmill förstod tidigt att den tekniska utvecklingen kommer att ha en avgörande påverkan på finansbranschen. Där många traditionella långivare sitter fast i ett gammalt sätt att tänka och därför har vi gått i bräschen för nya tekniska lösningar.

Ansvarsfull kreditgivning

Northmill är en innovativ utmanare som inte är rädd för att pröva nya idéer för att skapa kundnytta. Men vi kompromissar aldrig med din trygghet, regelefterlevnad eller integritet. Northmill står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillsynen är till för att säkerställa att verksamheten uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning samt i Konsumentkreditlagen, KKL (2010:1846).

Northmill har även tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet som registrerad betaltjänstleverantör i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...