Hur mycket vill du låna?

  • Lånebelopp:
  • Återbetalning:
  • Total lånekostnad:

Låna ansvarsfullt

"Låna ansvarsfullt" är Easycredits senaste initiativ som tagits fram för att proaktivt arbeta för att inte försätta någon låntagare i en situation där denne inte kan betala tillbaka sin skuld.

På den här sidan finns information om hur man på bästa sätt använder sms lån, i vilka situationer man bör avstå från den här typen av lån samt vilka konsekvenser som uppstår om man missbrukar finansiella tjänster.

Easycredit arbetar proaktivt

Sms lån är en relativt ny tjänst i Sverige som har haft ett stort genomslag på den svenska konsumentkreditmarknaden och visat att det finns en stor efterfrågan på den här typen av småkrediter som löper på kort tid. Tjänsten är uppskattad och finns till som hjälp för den som får en oväntad kostnad i vardagliga situationer.

Förutom att Easycredit självklart följer alla lagar och förordningar gör vi mycket mer än så som en ansvarsfull långivare. Det gör vi för att säkerställa att våra kunder inte hamnar i en knivig situation där de får det svårt att betala tillbaka ett sms lån som har tagits hos oss. Detta innefattar bl a följande:

 Kreditprövning
Vi gör detaljerade kreditupplysningar och individuella kreditbedömningar där vi väger ihop extern information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och betalhistorik. Det här leder i sin tur till en mer korrekt bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga.

 Åldersgräns
Vi beviljar inte lån till personer under 18 år eller som på annat sätt är omyndiga. 

Ömsesidigt ansvar

Easycredit tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer Easycredit samtliga lagar och förordningar som finns gällande god kreditgivning till konsumenter

Vi är måttfulla i utformningen av vår marknadsföring och kommunikation för att inte riskera att påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut baserat på sina egna behov och förutsättningar.

Förutom detta försöker vi även att tydligare upplysa våra kunder om att ansvaret är ömsesidigt och att man självklart behöver tänka sig för innan man ansöker om ett lån oavsett om det rör sig om ett mindre smslån från Easycredit eller ett större lån från ett annat kreditinstitut.

Tänk till innan du lånar pengar

Easycredit har tagit fram en symbol för att uppmana och påminna våra kunder att tänka till en extra gång innan man ansöker om ett smslån för att inte riskera att hamna i  en s.k. skuldfälla. Målet med detta initiativ är att upplysa och uppmärksamma konsumenter om att det inte alltid är lösningen att ta en kredit, vare sig det handlar om att ta olika typer av lån eller att köpa saker på avbetalning.

 Låna inte om du redan har för många skulder

 Låna inte om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka

 Låna inte för att spela (gambling).

Ansvarsfull kreditgivning

Symbolen kommer att användas i vår visuella marknadsföring samt på Easycredits hemsida. Naturligtvis är både våra befintliga och nya kunder alltid välkomna att höra av sig till oss om rådgivning gällande återbetalningsförmåga, konsekvenser, kostnader, tips och övriga råd.

Som låntagare är det viktigt att man förstår vilka konsekvenserna blir för ens privatekonomi om man inte betalar tillbaka ett lån på utsatt tid. Man måste vara medveten om det när man tar sitt beslut.

Om man inte betalar tillbaka sitt smslån i tid får man, precis som vid all annan kreditgivning alltid en påminnelse och därefter ett inkassokrav. En påminnelse och ett inkassokrav innebär alltid ytterligare kostnader för dig som lånar. Av den anledningen ska man undvika att betala sina räkningar efter fakturans förfallodatum.

Om man inte betalar sin faktura efter inkassokrav leder det till att ärendet skickas till Kronofogdemyndigheten, vilket leder till att man får en betalningsanmärkning och ett skuldsaldo hos Kronofogden. En betalningsanmärkning påverkar ens liv och ens ekonomiska möjligheter avsevärt, i negativ bemärkelse.

Detta är en av anledningarna till att Easycredit vill lyfta fram vilka eventuella risker det kan medföra att ansöka om ett smslån eller att dra på sig andra kostnader, exempelvis telefonabonnemang som man inte kan betala i tid.

Hur påverkar en betalningsanmärkning mig?

Man ska alltid ha i åtanke att när man väl har fått en betalningsanmärkning tar det 3 år innan den går bort, även om man har betalat tillbaka sin skuld efter att ha fått anmärkningen.

En anmärkning leder till att man blir ekonomiskt begränsad och trots att Easycredit kan bevilja snabblån med betalningsanmärkning kommer det innebära svårigheter i din vardag. Här är några exempel på hur en betalningsanmärkning påverkar dig:

 Svårt att teckna mobilabonnemang

 Svårt att teckna hyreskontrakt

 I stort sett omöjligt att bli beviljad lån hos banker eller andra kreditinstitut

 Svårt att ingå elavtal och andra typer av abonnemang

 Kan påverka en anställning beroende på arbetsgivare

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...