Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Regeringen föreslår räntetak för snabblån

I ett nytt lagförslag ämnar Regeringen att sätta ett räntetak på alla lån, där effektiv ränta får uppgå till maximalt 40 procent. Anledningen är, enligt regeringen, att “åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra högkostnadskrediter”.

Det finns även andra åtgärder i lagförslaget. Utöver räntetaket sätts även ett tak på övriga avgifter; allt inkluderat får kostnaden för lånet aldrig överstiga lånebeloppet. Alltså får ett lån på 1000 kronor aldrig kosta mer än 2000 kronor. Utöver det föreslås även regler gällande uppskjutningssavgifter; kunder får endast förlänga återbetalningstiden en gång mot en avgift. Om ytterligare uppskjutningar görs får det inte göras på kundens bekostnad.

Denna typ av lagstiftning är inte ny; den har gjorts sedan tidigare i bland annat Finland. Argumentet har varit att räntetaket kommer fasa ut de mindre lånebeloppen, och därmed utesluta de kunder som har lägst kreditvärdighet. Även om Regeringen i deras proposition menar att detta har sänkt antalet obetalda lån i Finland, så har en ny rapport visat att den genomsnittliga belåningsgraden har ökat. Det finns alltså gott föreläggande att slutresultatet blir positivt för konsumenterna. Men tanken är inte att slå ut konsumentkredit-branschen, enligt finansminister Per Bolund:

“Vi är övertygade om att aktörer som erbjuder korta krediter kommer att finnas kvar. Syftet är att den här verksamheten ska bedrivas inom mer rimliga ramar.” (Källa: SvD)

Om det här lagförslaget går igenom kommer det ändå innebära en stor förändring för branschen, då de flesta aktörerna i dagsläget förlitar sig på mindre lån med högre effektiv ränta. På Easycredit välkomnar vi denna förändring, precis som vi alltid gjort när det gäller reglering till konsumentens fördel. Branschen har länge haft problem med oseriösa aktörer där transparensen gentemot kund är väldigt låg, med dolda kostnader som uppläggningsavgifter, uttagsavgifter och liknande. Easycredit har alltid varit väldigt strikta internt med våra kreditvärdighets-bedömningar, så att alla kunder ska känna att de vet alla villkor och har en rimlig förmåga att betala tillbaka inom den angivna tiden.

Om lagförslaget går igenom kommer den träda i kraft den 1:a september detta år. Du kan läsa hela förslaget här.

2018-02-14

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...