Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Nya skatter och lagar 2018

spargris och mynt

Varje år kommer en drös nya skattelagar och regler som påverkar väldigt många privatpersoner. Nedan har vi hopställt 10 av de viktigaste ändringarna.

 Ny flygskatt

Från och med april gäller en ny skatt på både nationella och internationella flyg, i en ansträngning att minska utsläpp. Lagen, som fått skarp kritik av flygbolagen, ger nationella flygresor och resor inom EU ett skattetillägg på 80 kronor, medan längre resor kan kosta upp till 430 kronor extra.

 Höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselbilar

Som en del av Socialdemokraternas och Miljöpartiets miljösatsning så kommer en mängd nya regler och skatter för att sänka bensin- och dieselförbrukningen, som kallas bonus-malus-systemet. Därmed ökar fordonsskatten för nya bilar med dessa bränslen, men den ger även ett högre bonusbelopp för dig som kör med el eller biogasbränsle.

 Sänkt skatt för pensionärer

Alla pensionärer kommer att få lite mer pengar i fickan då grundavdragsbeloppet höjs. Detta gäller alla som fyllt 65 år och har en inkomst mellan 123 700 och 416 000 kronor, vilket är en klar majoritet. Skatteavdraget varierar beroende på inkomsten, men uppgår som mest till 5000 kronor per år.

 Sänkta kostnader inom sjukersättning/aktivitetsersättning

För att öka den ekonomiska standarden så sänks skatten för de som går på sjukersättning eller aktivitetsersättning. Därmed kommer de som tar ut högsta möjliga ersättning och har genomsnittlig kommunalskattesats behöva betala 2500 kronor mindre per år. Utöver detta får även bostadstillägget och garantiersättning en höjning.

 Ökad kostnad för firmabil i privat bruk

Utöver ändringar i hur förmånsvärdet beräknas för firmabilar, så inkluderas betald trängselskatt inte längre i prisbasbeloppet. Om din arbetsgivare betalar för dessa resor blir du som anställd skattepliktig för motsvarande belopp.

LÄS MER: 101 spartips för att förbättra din ekonomi 2018

 Slopad reklamskatt

Den skattesats som förra året sänktes till 2.5% på reklam i periodiska publikationer har nu plockats bort helt. Detta gäller dock inte för reklamblad eller produktkataloger.

 Ökat stöd för småföretagare

Växa-stödet som tidigare endast gällde för enmansföretag expanderas. Nu kan aktiebolag med maximalt en anställd eller handelsbolag med maximalt två ägare få lägre arbetsgivaravgift vid en nyanställning.

 Höjd skatt för Investeringssparkonton

En kontroversiell ändring som fått uppmärksamhet i media är den höjda sparskatten. Investeringssparkonton, eller ISK, är ett populärt sätt att investera utan att behöva oroa sig om krångel med skatt i deklarationstider. Från och med januari läggs alltså en sparskatt på 0,25 % till, från en procentsats på 0.75%. Om du vill läsa mer om hur du kontrollräknar skatten så har Skatteverket en behändig guide.

 Barnbidraget höjs

Från och den 1:a mars höjs barnbidraget från 1050 kronor till 1250 kronor per månad. Förlängt barnbidrag får samma ökning.

 Inga utbetalningar från skattekonto utan kopplad bank: Denna regel började gälla redan slutet av 2017, och är en av de större ändringarna gällande skatteåterbäring förra året. Det innebär att Skatteverket inte längre skickar utbetalningskort via brev till dig som saknar ett föranmält konto. Under 2017 skickades 300 000 utbetalningskort till svenskar som var berättigade skatteåterbäring, men dessa kommer alltså inte få det i år. Så se till att även du har föranmält kontot!

2018-01-18

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...