Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Regeringen vill fortsätta skärpa reglerna för snabblån

Reglerna på marknaden för konsumentkrediter har successivt skärpts och på Finansdepartementet väntar man på en utredning som blir klar senast den sista september 2016.

I flera andra länder, bland annat Finland, finns redan ett tak för räntor och avgifter. Nu kan det bli ett räntetak även i Sverige. Utöver räntetak utreds också krav på skriftligt undertecknande av lånehandlingar.

Finansinspektionen anser att det stora problemet är att det slarvas med kreditprövningarna. Easycredit står under tillsyn av Finansinspektionen, vilket innebär att vi verkar under de lagar och riktlinjer som myndigheten har satt upp för branschen.

Därför välkomnar vi att reglerna skärps ytterligare, i synnerhet som det fortfarande finns många oseriösa aktörer kvar i branschen.

Andra åtgärder som föreslås är nya sanktionsregler, som vid en bristande kreditprövning kan tvinga långivaren att ta hela kostnaden för lånet, inklusive det utlånade beloppet.

– Innan man lämnar en kredit måste man säkerställa att konsumenten har de ekonomiska förutsättningarna som behövs för att betala tillbaka. Då handlar det om att man ska kunna betala både räntor, avgifter och amorteringar på det här lånet, säger Malin Omberg på Finansinspektionen till SvD Näringsliv.

2016-08-16

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...