Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Viktig reglering av snabblån

Regeringen har fattet beslut om att Konsumentverket omedelbart ska kunna förbjuda sms-låneföretag som inte gör ordentliga kreditprövningar. Easycredit välkomnar och är positiva till beslutet.

Tidigare har det varit möjligt för ett snabblåneföretag att överklaga ett beslut i domstol och fortfarande kunna ge lån under tiden processen behandlas, som när Konsumentverket förbjöd Grandvik AB från att bedriva kreditgivning.

Förändringen börjar gälla från och med den 1 april 2016. Ett snabblåneföretag som lånar ut pengar utan att ha genomfört en riktig och ordentlig kreditbedömning ska kunna stoppas av Konsumentverket.

Ändringen av lagen kommer efter ett regeringsbeslut den 11 december 2015 – och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommenterar beslutet för Dagens Nyheter:

– Det är viktigt att omedelbart kunna stoppa de här företagen. De som gör en bristande kreditbedömning och inte kontrollerar betalningsförmågan ökar på bördan för folk som har det svårt att klara sin överskuldsättning, säger Bolund och fortsätter:

– Även om det finns tecken på att det minskar bland ungdomar så ökar antalet personer som hamnar hos Kronofogden på grund av de här lånen.

Easycredit välkomnar beslutet

Easycredit ser väldigt positivt på beslutet i och med att det ställs seriösa krav på långivarna, något som gynnar i första hand konsumenten som vill kunna vända sig till ett snabblåneföretag och veta att man är i trygga händer.

Easycredit är medlem och en av initiativtagarna till SKEF – branschorganisationen för snabblåneföretag i Sverige. SKEF verkar för att höja kvaliteten på snabblånemarknaden samt en sund kreditgivning.

Vi står även under tillsyn av Finansinspektionen, Datainspektionen och Konsumentverket – och följer såväl lagar som riktlinjer som gäller för denna bransch. I det ingår att genomföra en ordentlig kreditbedömning.

Läs även: Sanningen om sms lån

11 december 2015

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...