Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Sanningen om sms lån

Du har säkert läst om sms lån i media. För att slå hål på journalisternas och kritikernas myter har vi i den här artikeln benat ut sanningen om sms lån – med svensk lag som källa.

Snabbnavigera här

 Historia
 Konsumentverkets roll
 Finansinspektionens roll
 Räntan missförstådd
 Utredningen
 Statistik på snabblån
 Regeringen: "Snabblån utgör..."
 Det egna ansvaret
 Skylla på McDonalds?
 5 myter om sms lån
 Framtidsutsikter för sms lån

      

Historia – från då till nu

Under sent 1800-tal började flera amerikanska arbetare ta korta, snabba lån före löning. De sökte efter tillfälliga lösningar och fann dem i så kallade ”Payday loans”, som gjorde att vardagen kunde flyta på rent ekonomiskt. Namnet kommer från att låntagaren förväntades betala tillbaka lånet så fort han eller hon fått sin lön. 

Mot Europa
I skarven mellan 1940- och 1950-talet valde många amerikanska stater att strama åt lagarna mot räntorna på lånemarknaden. Detta ledde till att snabblångivare gick ihop med banker och profilerade sin produkt som ett snabbt banklån med högre ränta.

Efter en tid började bankerna och snabblångivarna gå skilda vägar, varpå de senare ställde in siktet på de brittiska öarna. I början på 1990-talet hade många långivare inom branschen fått fäste i Storbritannien, och än i dag är den brittiska snabblånemarknaden dominerad av amerikanska företag.

Snabblån kommer till Sverige
I takt med att de brittiska bankerna började skärpa sina egna kriterier för utlåning tog snabblånemarknaden ännu större kliv i sin utveckling. När vanliga invånare fick avslag från bankerna tog man i stället ett snabblån.

Snart satsade företagen stora pengar på tv-reklam. I Storbritannien såg den genomsnittlige britten totalt 152 reklamfilmer om snabblån under 2012. Samtidigt hade marknaden hunnit sprida sig till Australien, Kanada, Finland och år 2006 till Sverige.

Syftet med den här typen av lån är detsamma i dag som när låneformen såg dagens ljus i USA. Har du oväntade utgifter eller hamnar du på tillfälligt minus i kassan kan sms lån få din vardag att gå runt ekonomiskt. Du lånar ett mindre belopp och får tillgång till pengarna på distans.

Från butik till mobil
I Sverige har man aldrig erbjudit sms lån i butik, men däremot i USA. För att  genomföra sin ansökan kan man numera dra nytta av hur internet vuxit explosionsartat. Även utbetalningsprocessen sker digitalt, snarare än som förr då den amerikanska låntagaren fick antingen en check eller kontanter.

Mobilen, och framför allt smartphones, har blivit en naturlig del av människans vardag och därför sker inte heller ansökningsprocessen öga mot öga. Den innefattar ansökan, kontroll och kreditprövning, och genomförs ofta via telefon.

Företagets sätt att kommunicera via kunden sker dock via sms – och på så sätt har begreppet sms lån myntats. I dag går sms lån också under flera namn, såsom mikrolån, minilån och snabblån.

     

Konsumentverkets roll

Tittar vi närmare på den svenska snabblånemarknaden står den under tillsyn av främst två myndigheter: Konsumentverket (KO) och Finansinspektionen (FI). KO är en statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och sorterar under Finansdepartementet. 

Sedan smslånens uppgång i Sverige har KO ställt sig kritiska till marknaden. Framför allt menar man att kunderna alldeles för enkelt har kunnat ta lån utan att ens känna till exakt hur mycket kostnaderna uppgår till. 

2007 vann KO ett rättsfall mot ett snabblåneföretag, som inte hade varit specifika när de formulerade lånekostnaderna. Detta ledde till böter på 750 000 kr och här gick också startskottet för ett mer åtstramat regelverk för sms lån. 

Syftet? Kunderna skulle känna sig tryggare, få bättre koll och inte bli förda bakom ljuset av såväl seriösa som oseriösa långivare. I takt med att snabblånemarknaden växte i Sverige infördes en ny lag vad gäller ångerrätt.

Från och med januari 2011 blev det möjligt för kunden att inom 14 dagar ångra sitt lån och därmed betala tillbaka endast beloppet samt ränta för de dagarna han eller hon haft tillgång till krediten. Därutöver betalar man som kund inte eventuella start-, uppläggnings- eller övriga avgifter.

     

Finansinspektionens roll

Alla finansiella företag i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. Denna myndighet ansvarar för tillsyn som både banker och kreditinstitut måste förhålla sig till, vilket blivit allt viktigare ju mer terräng denna marknad vunnit i Sverige. 

Tidigare hade inte FI något med snabblåneföretagen att göra förutom att dessa var registrerade hos dem. Visserligen var inte företagen tillståndspliktiga, vilket gjorde att vem som helst kunde starta upp en verksamhet och ge ut sms lån till privatpersoner, men utöver det behövde företagen inte göra kreditupplysningar. 

Bankerna menade, liksom Kronofogden, att snabba utbetalningar genererade i felaktiga beslut, men från motpartens sida hette det att bankernas frustration berodde på snabblånemarknadens möjligheter. Sms lån var nämligen en låneform vars snabbhet bankerna aldrig kunde matcha, hette det.

Alltsammans fick FI att agera. 2007 uppmärksammade man att flera smslåneföretag faktiskt gick runt lagen genom att bedriva utlåning i form av snabblån trots att de inte hade registrerat sig hos FI.

Den allmänna kritiken handlade om att kreditprövningar var bristfälliga, avgifter dolda och kreditgivningen alldeles för ansvarslös överlag. FI såg därför till att få igenom en ny lag där varje smslåneföretag måste ha tillstånd från just Finansinspektionen. Syftet var att exkludera oseriösa aktörer och kyla ner den glödande marknaden.

Den 1 juli 2014 trädde den nya lagen i kraft. Sedan dess ska samtliga smslåneföretag ha tillstånd från och stå under tillsyn av FI. ”Lagen om viss kreditgivning”, som den kallas, har stramat åt snaran kring företag som lekt med den moraliska elden och brustit i seriositet. 

I samma veva har FI fått befogenhet att vidta eventuella sanktioner eller rentav dra in tillståndet. Skulle företaget inte följa de nya riktlinjerna innebär det att man inte får bedriva den här typen av verksamhet, något som FI:s Malin Omberg ser positivt på:

"Vi kommer att få bättre kontroll. Företagen ska rapportera löpande till oss och vi kan granska dem på ett helt annat sätt. Det här kommer att stärka konsumentskyddet och vi är nöjda över att de här företagen kommer under vår tillsyn."

 

     

Räntan för sms lån missförstådd

2006 skrevs en artikel i Metro, där såväl Kronofogdemyndigheten som ett snabblåneföretag kontaktades för att få ge sin syn på en viss låneform, ett lån som ska betalas tillbaka inom en månad och har en effektiv årsränta på 1355 procent.

Här kommer vi dock in på en av de största missuppfattningarna när det gäller sms lån. Den effektiva räntan är snabblåneföretagen skyldiga att skriva ut, klart och kortfattat, så att kunden kan ta del av den informationen. 

Fördelen med effektiv ränta är att kunden kan jämföra totalkostnaden för olika slags lån, men eftersom den alltid beräknas på årsbasis ger den en orättvis bild av kostnaden för ett sms lån. Detta är knappast något som medierna nämner i sina skriverier.

Räntorna kan bli flera hundra, i Metro-fallet tusen, procent höga om man utgår från den effektiva räntan. Mer rättvist är det att ta hänsyn till den faktiska återbetalningskostnaden. Vi återkommer till detta i avsnittet om fem myter om sms lån.

     

Utredningen

Riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S) utsågs i april 2015 till ledare för en utredning som ska undersöka lättillgängliga snabblån. Utredningen innefattar kostnadstak, räntetak, bättre kreditprövning, krav på skriftligt undertecknande samt skärpta informations- och marknadsföringskrav. Löfstrand var bestämd när han uttalade sig om utredningen:

"Snabblån är en marknad som växt mycket den senaste tiden. Vi ser en aggressiv marknadsföring där ett lån blir enkelt att ta. Ofta lockas ekonomiskt svaga grupper i samhället som redan är skuldsatta, vilket leder till ännu större problem. Det är något vi måste åtgärda."

Den befogade kritiken mot en aggressiv marknadsföring har numera reglerats av staten. Detta genom en ny lag som förbjuder smslåneföretagen från att använda sig av det så kallade snabbhetsargumentet. 

Att basunera ut ”låna snabbt” eller ”få pengar direkt” anses avleda kunden från villkoren och kostnaderna. I stället hamnar kundens fokus på möjligheten till ett snabbt lån, och med detta i beaktande stiftades den nya lagen. 

     


Statistik på snabblån

Kronofogden publicerar statistik som knappast ger en rättvis bild av antalet obetalda sms lån. Detta beror på att siffrorna inte ger något hum om det totala antalet lån som ges ut. 

2013 sammanställde regeringen ett betänkande av ”Utredningen om överskuldsättning”. Där står skrivet att när snabblåneföretagen etablerade sig i Sverige år 2006 stod ungdomar mellan 18 och 25 för 40 procent av ansökningarna.

I takt med att snabblånen blev allt mer populära minskade dock ungdomarnas andel och år 2012 stod den gruppen för 21 procent av ansökningar om betalningsföreläggande. Nedan ser vi ett diagram från betänkandet.

Siffror från andra länder
I Storbritannien fyrdubblades antalet snabblåntagare från 2006 till 2009. Tre år senare uppskattades denna marknads värde till 2,2 miljarder pund. På Konkurrensverkets initiativ klubbades en ny lag igenom den 1 april 2014. 

Denna lag innebär att snabblåneföretagen ska följa två riktlinjer: säkerställa att låntagaren har råd att betala tillbaka lånet i tid, samt öka låntagarens medvetenhet om kostnaderna och riskerna med att låna och därtill hur de kan få hjälp om de hamnar i ekonomiska svårigheter. 

När det gäller USA sammanställde organisationen The Pew Charitable Trusts en statistik som innefattade amerikaner. De flesta snabblåntagare i snabblåneföretagens vagga är vita kvinnor mellan åldrarna 25 och 44. Av landets 52 stater erbjuds snabblån i 38.

     

Regeringen: "Snabblån utgör en begränsad del"

Går vi tillbaka till regeringens betänkande står följande att läsa på avsnittet ”Strategi mot överskuldsättning”:

”Snabblånen är lättillgängliga, med ofta mycket hög effektiv ränta och snabb skuldtillväxt om lånet inte betalas i tid, och de har först på senare tid börjat omfattas av regelverk och tillsyn på ett mera systematiskt sätt.

Ändå måste det konstateras att snabblånen än så länge utgör en begränsad del av hushållens samlade lån. Att koncentrera alla insatser till att stävja snabblånen är därför en för smal väg att gå för att lösa problemet med överskuldsättning.”

 Det egna ansvaret

Den 24 januari 2014 skrev Lyxfällans programledare Magnus Hederberg en debattartikel på SVT Opinion. Lagen om att snabblåneföretag hädanefter skulle vara under tillsyn av Finansinspektionen hade precis trätt i kraft, och Hederberg ställde sig frågande till dess effekt:

”Kommer den skenande konsumtionsskuldsättningen hos dagens unga att stävjas genom att snabblåneföretagen får hårdare krav att leva upp till och blir granskade av Finansinspektionen?” 

Därefter ställer han sig frågan vilka som egentligen bär skulden för att branschen har vuxit sig stor. Han pekar på skolan och menar att privatekonomi borde vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Han riktar en känga mot föräldrarna, som ”skämt bort sina barn till den grad att de inte lärt sig förstå pengars värde”. Han pekar på marknaden och undrar om den marknadsför sig ”så aggressivt att den enskilde individen inte orkar stå emot”, och han menar att all social press och framgångshysteri gör att ungdomarna kanske ”hellre äventyrar sin framtid genom osund skuldsättning än att bromsa grupptrycket”.

Främst riktar dock Hederberg sin kritik mot individen själv. Han undrar om personen själv inte bör ta ett ansvar för sina beslut och dess konsekvenser, och avslutar sin krönika med ett skarpt resonemang: 

”Självklart har olika människor olika förutsättningar från start här i livet, men på samma sätt som det aldrig varit okej att råna oskyldiga människor på gatan och skylla på en tuff uppväxt, är det inte okej att aktivt välja att ta svindyra snabblån på en fri marknad och sedan skylla på alla möjliga omständigheter förutom sig själv.”

 

Skylla på McDonalds?

Någon som är inne på ett liknande spår är civilekonomen Alexander Guzman. Han deltog i en debatt på SVT i november 2014 och följde upp det med att skriva ett inlägg på politikdelen.com. Här följer ett axplock: 

”Att skylla på smslånebranschen för att man hamnat på Kronofogden blir lite som att skylla på McDonalds för att man blivit överviktig.” 

Han betonar att långivarna har ett stort ansvar för sin verksamhet, att de ska göra ordentliga kreditprövningar, ge korrekt information och inte vilseleda sina kunder – men han menar att smslånebranschen bör regleras och inte förbjudas på en "fri marknad som präglas av konkurrens”. 

Gällande den effektiva räntan tycker Guzman också att privatekonomi bör få större plats i skolundervisningen. Han undrar hur många som på rak arm kan skilja på ränta, nominell ränta och effektiv ränta. Den kunskapen utgör grunden för att fatta klokare beslut och undvika skuldfällor, enligt honom.

Guzman avslutar med två stycken:

”Att begränsa och reglera en bransch som utnyttjar ett öppet system är ändå ett bättre alternativ än ett förbud. Det finns situationer där man har behov av snabba pengar och ingen svårighet att betala av skulden. Att omöjliggöra för dem på grund utav att andra inte kan hantera lån och skulder blir inte rättvist. 

Låntagare ska ha ett starkt konsumentskydd, men i slutändan har man ett eget ansvar som man inte kan bortse från. Man kan inte i efterhand säga att man inte visste att lånet skulle bli så dyrt för att man inte förstod, inte orkade läsa eller hade för bråttom.” 

     


Internet är en plats där många har möjligheten att publicera sina egna uppfattningar om diverse saker som nödvändigtvis inte behöver vara korrekta. Vi har genom åren förstått att det finns en hel del missuppfattningar när det gäller små och korta konsumentkrediter och därför tänkte vi ta och besvara några av de mest missuppfattade frågorna om just sms lån.

1. Ansökan om smslån kostar alltid pengar
När denna låneform introducerades i Sverige 2006 såg ansökningsprocessen likadan ut för de flesta långivarna. Man behövde som låntagare skicka ett sms för att få tillbaka en ansökningskod som man sedan använde i ett låneformulär. För det debiterades låntagaren en sms-avgift på ca 20 kr.

Förutom det fanns det några enstaka oseriösa aktörer som debiterade en rejäl ansökningskostnad oavsett om låntagaren blev beviljad eller inte.

I takt med att tekniken gått framåt och låneprocessen även effektiviserats behöver man inte längre en ansökningskod, utan ansöker helt gratis online via datorn, mobilen eller genom att ringa in sin ansökan. En ansökan om ett lån är alltså helt gratis på de flesta snabblåneföretagen, oavsett om du blir beviljad eller inte.

2. Effektiv ränta på flera tusen procent
Det är värt att nämna igen: Faktum är att det kan stämma att den effektiva räntan uppgår till flera tusen procent, men frågan är vad effektiv ränta egentligen är? Effektiv ränta är ett räknemått för att jämföra hur mycket olika lån kostar. Ekvationen för att räkna ut den effektiva räntan har funnits mycket längre än låneformen sms lån och baseras på att man har ett lån i ett år.

Easycredits Mikro- och Kvartalslån har dock en återbetalningstid på 30 respektive 90 dagar varför den effektiva räntan blir helt förvrängd. Den skulle stämma ifall man ansökte om ett lån på exempelvis 1 000 kr i ett helt år men i verkligheten har man lånet i 30 dagar. Därför tycker vi och våra kunder* att den effektiva räntan är helt irrelevant. Istället vill man veta hur mycket man ska betala tillbaka i kronor och ören.

Tittar man däremot på Easycredits Årslån som baserar sig på 3 år är det helt korrekt att ta hänsyn till den effektiva räntan som uppgår till 33,18 %.

*Tidigare marknadsundersökningar visar att 84 % av våra kunder inte tar hänsyn till den effektiva räntan.

3. Sms lån är farligt
Medierna har i flera år skrivit om denna lånetyp och hur farlig den är. Ändå har flera hundra tusen svenska kunder ansökt om ett snabblån minst en gång. Varför? Snabblån är inte farligt så länge man inte missbrukar det, vilket Easycredit försöker förhindra i den mån det går.

Easycredit har bl.a. sedan många år tillbaka arbetat efter det egna initiativet "Låna ansvarsfullt", vilket går ut på att alltid upplysa och informera kunden om alla villkor i förebyggande syfte.

Om en låntagare behöver ett sms lån på 2 000 kr och går till banken kommer låntagaren att få information om att banken inte kan låna ut 2 000 kr men bli rekommenderad ett kreditkort på mellan 30 000 – 40 000 kr. Erfarenheten av lån och krediter visar att man spenderar mer pengar om man har tillgång till mer pengar, och av den anledningen förespråkar vi att aldrig låna mer pengar än man behöver.

Många tror dessutom att konsekvenserna av att inte betala tillbaka sitt sms lån är större än om man, till exempel, inte betalar sin faktura på en väska som man handlat online. Det stämmer självklart inte. Indrivningsprocessen ser oftast exakt likadan ut oavsett om det gäller ett låna pengar, en obetald mobilräkning eller en hyresavi.

4. Det finns inget som heter "räntefritt lån"
Det är allmänt vedertaget att många finansbolag mer eller mindre vilseleder konsumenter när de skyltar med räntefritt lån. Oftast händer detta i kombination med att man som konsument finansierar ett köp i fysisk butik.

Ponera att du ska handla en TV i en elektronikbutik och ser ett erbjudande om räntefri kredit. Med största sannolikhet så är erbjudandet räntefritt men haken är att det tillkommer andra avgifter som exempelvis uppläggningsavgifter eller aviavgifter.

Däremot när det gäller Easycredits räntefria lån på 1 000 kr så är det faktiskt helt räntefritt utan några som helst kostnader. Erbjudandet finns till för de som vill testa Easycredit.

För att försäkra dig om att det verkligen är en räntefri kredit ska du alltid titta på den effektiva räntan. Om den effektiva räntan är 0 % när du tar ett lån, så är det helt räntefritt och kostnadsfritt.

5. Vem som helst kan ta ett smslån
Det stämmer självfallet inte. När en låntagare ska låna pengar hos Easycredit genomgår man flera olika kontroller och det görs alltid en grundlig kreditprövning med hjälp av bl.a. en kreditupplysning. Easycredit tittar på återbetalningsförmågan och tillämpar därefter kreditgränsen för den ansökande som givetvis måste vara minst 20 år gammal för att ansökan ens ska gå igenom.

Framtidsutsikter för sms lån

I takt med att sms lån blivit en etablerad pusselbit på den svenska finansmarknaden har dess bransch närmat sig större finansbolags utbud. Dessa erbjuder numera lägre lån, medan smslånebolag erbjuder längre och större lån. Utvecklingen kan därför vara på väg åt ett håll där gränsen mellan smslånebolag och andra banker och finansbolag som erbjuder kreditgivning suddas ut.

Det är fullt möjligt att bolag som erbjuder sms lån blir mer och mer accepterade, och det beror på att branschen blir mer och mer reglerad. Är man under tillsyn, av exempelvis FI, vittnar det vanligen om att man bedriver en organisation som det ställs höga krav på och som granskas löpande. Framöver lär inte heller marknadsföringen vara lika aggressiv.

Visserligen rör det sig om högre räntenivåer än traditionella krediter som exempelvis bolån, vilket beror på att detta är krediter utan säkerhet och att kreditbeloppet är mindre. Men alltjämt kan sms lån fungera som en allt vanligare del av många människors vardag när behovet väl uppstår och när man ställs inför oförutsedda utgifter eller liknande.

Det är dessutom viktigt att poängtera fördelen med sms lån, eftersom denna låneform fyller en samhällsfunktion. De små beloppen man behöver för att täcka oförutsedda kostnader är svåra att få hos bankerna. Då kan det vara passande med ett snabblån på ett mindre belopp, som man sedan betalar tillbaka inom en snar framtid. 

Sammanfattning

Genom en övergripande bild av sms lån som fenomen har Easycredit försökt bena ut det juridiska kring den här låneformen. Allt från historia och framtid till statistik, reaktioner och lagar har behandlats i detta dokument. Endast du själv kan bilda din egen uppfattning, men förhoppningsvis har du fått en bättre bild av smslånebranschen i stort.

 

Källor: Konsumentverket, Finansinspektionen, Kronofogden, Regeringskansliet, Finansdepartementet, Lagboken, Svensk författningssamling, Konsumentverkets författningssamling, Finansinspektionens författningssamling, SVT, Svenska Dagbladet, Norrköpings tidningar, Aftonbladet, Metro, Loan Now, New Statesman, The Post

Fotnot: Easycredit har sökt Johan Löfstrand (S), Tina Häggmark och Robert Olsson (båda Kronofogden) för en kommentar, men de var inte anträffbara just då.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...