Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Reglering av snabblånemarknaden gynnar låntagare

Regeringen tillsätter i dag en utredning för att överväga åtgärder som ska leda till en ännu mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter. Detta för att reglera snabblånemarknaden i Sverige. 

  •  Minska risken för att en konsument erbjuds och beviljas ett lån som han eller hon inte klarar av att betala tillbaka.
  •  Minska risken för att en konsument hamnar i en skuldspiral på grund av beviljade lån.
  •  Öka konsumentens medvetenhet om följderna av och riskerna med vissa slags lån.

Dessa tre punkter har regeringen listat på sin hemsida och offentliggör att man ska tillsätta en utredning som tar fram förslag för punkterna. Syftet är att kyla ned vad regeringen anser är en glödande marknad där antalet obetalda snabblån nått högre höjder än någonsin. På detta sätt ska konsumenten känna en ökad trygghet.

Markus Eriksson, press- och informationsansvarig på Easycredit som står under tillsyn av Finansinspektionen, säger så här:

– Vi ser väldigt positivt på denna utredning, då det kommer att stöta bort oseriösa aktörer från marknaden. På Easycredit värnar vi ständigt om kundens bästa. Har man inte råd att betala tillbaka en viss summa ska man inte beviljas ett lån på det beloppet. Det borde vara en naturlig ram att rätta sig inom för alla finansbolag.

Åtgärderna som ska övervägas i samband med utredningen:

 Räntetak
Regeringen frågar sig här om tiden är inne för Sverige att införa samma ordning som i flera länder inom EU, nämligen att begränsa kreditgivarens möjlighet att ta ut ränta. 

 Kostnadstak
Om konsumenten exempelvis lånat 1 000 kronor ska denne inte behöva betala kreditgivaren mer än totalt 2 000 kr inklusive ränta och totala kostnader.

 Skärpta informations- och marknadsföringskrav
Konsumenten måste förstå kostnaderna för lånet samt dess medföljande risker. Dessutom ska marknadsföringen från kreditgivarens håll vara återhållsam och inte locka de svagaste konsumenterna att ansöka om lån. 

 En civilrättslig sanktionsregel
Kreditgivaren får varken tillbaka räntan eller det utlånade beloppet om det visar sig att denne inte gjort en ordentlig kreditprövning på kunden. 

Markus Eriksson välkomnar den hårdare regleringen av branschen:

– Eftersom vi redan gör ordentliga kreditprövningar och håller oss till marknadsföringslagen samt följer alla regler och förordningar ser vi som sagt positivt på detta.

Utredningen leds av Johan Löfstrand (S), vice ordförande i Civilutskottet, och uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

23 april 2015

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...