Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

KO förbjuder Grandvik AB att låna ut pengar

Konsumentverket förbjuder Grandvik AB att bedriva utlåning till privatpersoner och varnar Förskottslön för bristande kreditprövning.

Måste upphöra med långivning

Konsumentverket publicerade igår ett pressmeddelande där det framgår att de förbjudit snabblåneföretaget Grandvik AB, som bedriver låneverksamhet under 4 olika varumärken, att låna ut pengar till privatpersoner. Samtidigt varnas företaget Förskottslön och tvingas betala 200 000 kr i sanktionsavgift.

Anledningen till dessa åtgärder är att ovan nämnda företag inte gör en tillräckligt bra kreditprövning vilket innebär att de inte kan bedöma återbetalningsförmågan hos låntagaren. Exempelvis har företagen inte begärt in information om utgifter och övriga lån vilket innebär att man inte kan göra en riktig kreditprövning.

Om man inte gör en korrekt kreditprövning bryter man mot Konsumentkreditlagen. Konsumentverkets uppfattning är att företagen inte inhämtat tillräckligt mycket information om låntagarens ekonomiska förhållanden och att det därför inte varit möjligt för Grandvik AB att göra en korrekt bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga.

Grandvik AB meddelar på sin hemsida att de kommer att överklaga föreläggandet från Konsumentverket och nu väntas en rättsprocess som kan leda till att företaget upphör med långivning till konsumenter.

Enligt Konsumentverket, som utövar tillsyn för bl.a. snabblåneföretagen, ska Grandvik AB upphöra med att låna ut pengar med omedelbar verkan men om ärendet överklagas är det upp till Förvaltningsrätten att besluta när Grandvik AB ska upphöra med sin långivning.

Det är första gången någonsin som Konsumentverket tar till så hårda tag mot ett snabblåneföretag och därför uppmärksammades händelsen i Sveriges största medier.

Viktigt med ordentlig kreditprövning

De senaste åren har myndigheterna ställt allt hårdare krav på snabblåneföretagen med syfte att bl.a. reglera marknaden och höja kvaliteten på företag som bedriver den här typen av utlåning. Detta har bl.a. inneburit att Konsumentverket granskat kreditprövningsprocessen hos de flesta snabblåneföretagen och säkerställt att den sker på ett korrekt sätt. Markus Eriksson, Press- & Informationsansvarig på Easycredit säger:

- Att göra en ordentlig kreditprövning är nödvändig för att kunna göra en bra bedömning av huruvida en låntagare kan betala tillbaka sitt lån eller inte. Som låntagare bör man vara kritisk om ett företag inte gör en ordentlig kreditprövning eftersom kreditprövningen även är till för kundens bästa.

Ny lag ställer högre krav

Den 1 juli 2014 trädde lagen om viss verksamhet med konsumentkredit i kraft vilket innebär att det numer krävs tillstånd från Finansinpektionen att bedriva utlåningsverksamhet till privatpersoner. Samtliga långivare har till sista december på sig att lämna in sin ansökan.

Därefter kommer Finansinspektionen att göra en noggrann granskning för att sedan ta beslut ifall företagen uppfyller kraven eller inte. Tidigare var snabblåneföretagen endast tvungna att vara registrerade hos Finansinspektionen men nu hamnar företagen alltså under tillsyn av Finansinspektionen vilket i sig ställer högre krav på snabblåneföretagen. Om detta säger Markus Eriksson: 

- Vi ser väldigt positivt på det här eftersom det i slutändan kommer att gynna konsumenterna så att fler verkligen kan tillämpa sund kreditgivning. Dessutom kommer marknaden att saneras vilket innebär att oseriösa aktörer inte längre kommer att kunna erbjuda utlåning. Easycredit som är en av de största aktörerna på den här marknaden och vi arbetar hårt för att kunna erbjuda högkvalitativa och trygga konsumentlån.

När ett företag hamnar under tillsyn av Finansinspektionen kommer det i praktiken att innebära att företaget blir helt transparent gentemot myndigheten. Man tvingas löpande rapportera löpande erforderliga uppgifter samt visa hur man arbetar med att förhindra exempelvis penningtvätt.

Myndigheterna kommer i fortsättningen ha möjlighet att göra en bättre bedömning av huruvida ett företag verkligen kan leva upp till kraven att vara en stabil långivare som kan följa alla lagar, regler och riktlinjer.

Lagen gynnar konsumenter och seriösa långivare

För konsumenten innebär detta endast fördelar. Som låntagare kan man idag hamna i händerna på oseriösa företag. På internet stöter man på allt ifrån företag som utger sig för att våra långivare men egentligen endast är låneförmedlare till företag som är långivare men kan ha hutlösa priser och dåliga villkor för konsumenten. Markus Eriksson säger:

- Tyvärr läser inte alla kunder de allmänna villkoren och det är oftast i villkoren man kan utläsa om ett företag är seriöst eller inte. Av den här anledningen tycker vi att en trygg relation mellan långivare och låntagare är väldigt viktig. Se till att göra en ordentlig kontroll på företaget som du lånar pengar av. Ett bra sätt är att vända sig till branschföreningen för snabblån för att se vilka medlemmarna är.

En konkret fördel av myndigheternas förebyggande arbete är att det sedan 2013 finns en branschförening för snabblåneföretagen, Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF vars medlemmar är de allra största aktörerna på marknaden i Sverige.

Även SKEF är en kvalitetsinstans som ställer krav på sina medlemmar. Konsumentverket, som medlemmarna är under tillsyn av, träffar medlemsföretagen en gång per halvår och informerar bl.a. om hur de anser att en korrekt kreditprövning ska gå till.

7 tecken på en seriös långivare

 Medlemskap i SKEF
Om en långivare är med i SKEF innebär det att det företaget behöver uppfylla vissa krav och följa de etiska riktlinjer som branschorganisationen antagit.

 Tillsyn av Finansinspektionen
Finansbolag som erbjuder kreditgivning till konsumenter måste enligt Lagen om viss kreditgivning, LVK (2014:275) vara under tillsyn av Finansinspektionen.

 Integritetspolicy
Det är väldigt bra om företaget har en integritetspolicy på sin hemsida. Det tyder på att företaget värnar om låntagarens integritet.

 Bra teknik
Möts du av en väldigt omodern hemsida med dålig funktionalitet bör du ställa dig frågan om dina personliga uppgifter verkligen är i trygga händer.

 Egen kundtjänst
Det finns långivare som inte har en egen kundtjänst utan anlitar externa telebolag som ansvarar för kundtjänstarbetet. Kvaliteten kan aldrig bli lika bra och det tyder dessutom på att det är ett företag med små resurser som inte värnar om sina kunder. En fördel är även om företaget är lätta att nå och har generösa öppettider.

 Bra och tydlig prismodell
Det är inte alltid lätt att förstå prisupplägg för en kredit. Av den anledningen är det viktigt att långivaren tillämpar en tydlig prismodell med bra priser utan dolda kostnader.

 Sociala medier
Använd sociala medier för att se om långivaren har en närvaro och är tillgänglig exempelvis på Facebook. Det kan även vara intressant att se hur många ”gilla”-markeringar ett företag har på Facebook även om det inte är avgörande.

Sammanfattning

Smslån har funnits i Sverige sedan 2006 och mycket har hänt sedan dess. Det vi ser just nu är en del av arbetet för att höja kvaliteten på hela marknaden och förebygga att marknaden blir alltför okontrollerbar. Kreditgivning är ett känsligt område och det är självklart att branschen måste granskas för är låntagare ska känna sig trygga när de lånar pengar.

6 november 2014

Uppdaterat 2017-01-18

Kammarrätten i Göteborg har i ett beslut meddelat den 9 januari 2015 slagit fast att konsumentkreditlagen (2010:1846) saknar bestämmelser om att beslut om föreläggande får verkställas omgående eller att beslutsmyndigheten (Konsumentverket) får besluta om detta. Konsumentverkets föreläggande mot Grandvik AB har överklagats och är således för närvarande inte gällande mot Grandvik.

Konsumentverkets beslut om att förbjuda Grandvik AB att lämna krediter upphävs. Företaget har tilldelats en varning samt en sanktionsavgift på 300 000 kronor. 

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...