Hur mycket vill du låna?

  • Lånebelopp:
  • Återbetalning:
  • Total lånekostnad:

Så förlänger du ditt lån

Du har möjlighet att skjuta upp fakturan i 30 dagar. I så fall betalar du förlängningsavgiften istället för hela beloppet. När lånet är förlängt får du en bekräftelse via SMS med det nya förfallodatumet.

Kom ihåg att spara fakturan. Du använder samma OCR- och bankgironummer när du förlänger eller slutbetalar lånet.

Här hittar du informationen på fakturan

I det röda fältet på fakturan ser du hur mycket förlängningen kostar och vilket som blir det nya betaldatumet.

Prislista för förlängning av faktura

Kostnaden för att förlänga din faktura skiljer sig åt beroende på hur mycket du lånat. För lån mellan 4 000 upp till 10 000 kr får du tre fakturor från oss. Tänk på att kostnaden för att förlänga är per faktura.

Lånebelopp: Kostnad för att förlänga:
500 kr Ej möjligt att förlänga
1 000 kr 250 kr
2 000 kr 400 kr
3 000 kr 500 kr
4 000 kr 350 kr*
5 000 kr 400 kr*
6 000 kr 500 kr*
7 000 kr 550 kr*
8 000 kr 600 kr*
9 000 kr 700 kr*
10 000 kr 750 kr*

*För lån mellan 4 000 kr upp till 10 000 kr får du tre fakturor från oss. Tänk på att kostnaden för att förlänga är per faktura gällande dessa lånebelopp. 

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...